De naam

ADHD is de afkorting van de Engelse omschrijving 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder', te vertalen als 'aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit'. In Nederland heeft 3 tot 5 procent van de kinderen symptomen van ADHD. Daarnaast komt deze stoornis ook bij volwassenen voor. Inmiddels is vastgesteld dat 30 tot 60 procent van de kinderen met ADHD op volwassen leeftijd last blijft houden van de kenmerken.

Klachten

Sommigen hebben vooral last van aandachtstekort, maar niet van hyperactiviteit of impulsiviteit. Dan wordt gesproken over ADD. Ze vinden het dan vooral moeilijk hun aandacht te richten op of vast te houden bij minder interessante taken of opdrachten waarbij een groot beroep gedaan wordt op een langdurige geestelijke inspanning. Bij interessante zaken of in een zeer gestructureerde omgeving kan de aandacht overigens wel korte tijd vastgehouden worden.

 

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail