De betekenis en de doelgroep
EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een therapie voor kinderen en volwassenen die een nare, traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt en die last blijven houden van de emotionele gevolgen van deze ervaring. Deze psychische klachten kunnen bestaan uit zich steeds opdringende herinneringen aan de gebeurtenis (herbelevingen, nachtmerries) en schrik- en vermijdingsreacties. Er zijn bijvoorbeeld mensen die een verkeersongeval of een black-out tijdens een examen hebben meegemaakt. Als deze mensen in het hier en nu aan deze situatie terugdenken of terecht komen in een soortgelijke situatie voelen zij zoveel spanning dat ze belemmerd worden in hun functioneren. Ze durven niet meer in de auto te rijden of ze zijn zo gespannen dat het leren voor een examen niet meer lukt.

De ervaringen
Uit vele wetenschappelijke onderzoeken en ook vanuit de ervaringen van Molendrift is gebleken dat EMDR kortdurend is en tot goede resultaten leidt. Bij een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis zijn slechts één tot enkele zittingen nodig om de disfunctionele emotionele reacties weg te nemen. Daarbij komt dat al na één of twee zittingen duidelijk is of EMDR een verbetering oplevert of niet.

De keuze voor EMDR

Tijdens één of meerdere gesprekken wordt een beeld gevormd van het ontstaan, de aard en de gevolgen van de psychische klachten na het trauma. Er wordt hierbij een inventarisatie gemaakt van de draagkracht en de last die de cliënt ervaart. Uit deze gesprekken en het eventueel invullen van vragenlijsten zal blijken of een behandeling nodig is en of EMDR een passende therapie is.

De werking

Alvorens met de therapie te starten zal uitgelegd worden hoe EMDR werkt, wat de therapeut zal doen en wat er van de cliënt verwacht wordt. Ook zal uiteen gezet worden hoe de cliënt zijn emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven en controle kan uitoefenen over het verloop van de zittingen.

De zitting begint door de cliënt de ingrijpende gebeurtenis te laten beschrijven en te vragen naar de beelden, gedachten en gevoelens. Na deze informatieverzameling, wordt het verwerkingsproces opgestart. De cliënt moet het traumatische beeld voor ogen houden terwijl de therapeut een afleidende stimulus toevoegt (bijvoorbeeld geluidstikjes door een koptelefoon of het met de ogen volgen van de heen en weer bewegende hand van de therapeut). Na elke ongeveer 25 seconden wordt er rust genomen. Over het algemeen brengt de EMDR-procedure een stroom van gedachten en beelden en soms gevoelens en lichamelijke sensaties op gang. De therapeut vraagt in deze rustperiode wat er in gedachten naar boven komt. De cliënt wordt na elke rust gevraagd zich te concentreren op de verandering die hij ervaart, waarna de afleidende stimulus volgt.

Na afloop van de zitting kan de cliënt zich wat moe en draaierig voelen. Hij krijgt de tijd om even bij te komen. De cliënt wordt gevraagd bij te houden hoe het de komende tijd gaat. Over het algemeen zijn er geen bijwerkingen, hooguit kan er hoofdpijn optreden. Soms kunnen de effecten van EMDR nog even doorwerken, er kunnen dan nieuwe beelden en gevoelens naar boven komen. Dit houdt echter niet langer aan dan drie dagen. Bij EMDR is er geen enkel risico voor schadelijke gevolgen.

Verklaring van de werking

Het is nog niet wetenschappelijk bewezen hoe de werking van EMDR precies verloopt. Een mogelijke verklaring is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking. Denkbaar is dat de combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail