Pesten en gepest worden
Veel kinderen, maar ook volwassenen, gaan gebukt onder pesterijen. Het verschil met geplaagd worden is dat pesten structureel plaatsvindt en dat het slachtoffer er last van heeft en er zelfs heel ongelukkig van kan worden. Ook is er bij pesten sprake van een verschil in macht tussen de pester en degene die gepest wordt, terwijl de betrokkenen in een plagerij gelijkwaardig zijn.

Klachten
Degene die gepest wordt, kan zich vaak niet goed verdedigen. Hij of zij voelt zich machteloos. Dit kan zowel op lichamelijk vlak als op emotioneel vlak het geval zijn. Pesten kan bestaan uit schelden, slaan en/of schoppen, negeren, bedreigen en moedwillig spullen kapot maken. Het is inmiddels bekend dat veel pesters kampen met psychische problemen als een laag zelfbeeld en onvoldoende zelfvertrouwen. Molendrift heeft zowel voor pesters als gepesten een effectieve training.

Oorzaken
Vaak wordt iemand gepest naar aanleiding van zijn of haar uiterlijk. Je draagt bijvoorbeeld een bril, je bent heel groot of juist heel klein, of je wordt gediscrimineerd vanwege je afkomst. Iemand kan ook gepest worden vanwege zijn eigenschappen, hij is erg verlegen of kan moeilijk leren. Ook zijn omgevingsfactoren een aanleiding om te pesten, je ouders zijn bijvoorbeeld. Er zijn allerlei verschillende aanleidingen voor pesterijen, die gemeen hebben dat ze altijd buiten de macht de macht liggen van degene die gepest wordt. Het eigen gedrag kan ook bron zijn voor pesterij, zonder dat iemand zich daar bewust van is. Iemand die bijvoorbeeld snel boos wordt als iets niet direct lukt en daardoor heftig op anderen reageert, kan op een gegeven moment gepest worden. Ook zijn er mensen die hun eigen grens niet duidelijk aangeven, waardoor de ander geen signaal krijgt dat zijn gedrag hinderlijk of kwetsend is.

 

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail