Het succes van een hulpverleningstraject wordt in belangrijke mate bepaald door de keuze voor een hulpverleningsinstelling en de hulpverlener. Daarom besteden wij veel aandacht aan uw vragen. Als u denkt dat Molendrift u kan helpen, als cliënt of verwijzer, kunt u contact opnemen met Molendrift. Wij geven u graag meer informatie, zodat er in overleg met u bepaald kan worden of u bij Molendrift de juiste hulp kunt krijgen.

 

Direct hulp nodig?
Soms zijn de problemen zo acuut, dat er direct hulp nodig is. Molendrift zal in dat geval de mogelijkheden met u bespreken. Als directe hulp niet mogelijk is, kan Molendrift zorgen voor overbruggingshulp of u doorverwijzen naar een instelling waar u (tijdelijk) wel terecht kunt.

Buiten kantoortijden & in het weekend kunt u voor crisissitiuaties bij de huisartsenpost terecht.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail