Verwijzen
Welkom op deze speciale introductiepagina voor huisartsen. De afgelopen 5 jaar verwezen ruim 600 huisartsen in Groningen, Friesland en Drenthe naar Molendrift.
 
Voor wie zijn wij?
Wij zijn specialisten op het gebied van gedragsproblemen, problemen in de omgang, problemen thuis, op school of in het werk. Wij bieden deze hulp in iedere zorgzwaarte en voor alle leeftijden, voor zover passend binnen het ambulante segment. Wij hebben daarom contracten voor het leveren van specialistische GGZ en basis GGZ met alle zorgverzekeraars en contracten voor alle ggz verwante problemen met alle gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. De gemeenten hebben ons bovendien gecontracteerd voor diagnostiek en behandeling van dyslexie. 70 % van ons werk betreft het segment Jeugd en Gezin, maar wij hebben ook volwassen cliënten. Wij werken zoveel mogelijk evidence based en volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie. U kunt naar ons doorverwijzen voor diagnostiek en behandeling.
 
Bij u in de buurt
Molendrift heeft vestigingen in Groningen, Veendam, Uithuizermeeden en Heerenveen. Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Daarnaast hebben we dependances in Warffum en Jubbega.

Efficiënt samenwerken
U verwijst via Zorgdomein en wij rapporteren terug via Edifact. Natuurlijk is er persoonlijk contact waar nodig. Als u gedurende de behandeling intensief betrokken wilt blijven, kunnen wij u toegang geven tot speciale dossiersoftware.

Waarin onderscheiden wij ons van andere zorgaanbieders?

 

 • Belteam: bij twijfel of Molendrift past bij de hulpvraag kunt u met ons bellen (050-3185142). U wordt dan doorgeschakeld met, of teruggebeld door, een behandelaar. U kunt ook bellen met uw vragen over de keuze tussen Basis GGZ, Specialistische GGZ of particuliere hulpverlening en bij twijfel over het juiste 'gemeentelijke product'. Voor het belteam brengen wij geen kosten in rekening.
 • Consultatieve GGz: bent u een van de 85 huisartsen die de 'Raamovereenkomst Consultatieve GGz' met de Groninger Huisartsen Cooperatie  (GHC) tekende dan kunt u via dit nummer (050 3185142) een psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist consulteren. De afrekening daarvan verloopt via de GHC.
 • Al onze hulpverleners zijn academisch+ opgeleid.
 • Wij hanteren een praktische aanpak waarbij elk uniek probleem op een unieke manier wordt aangepakt.
 • Wij labelen niet als dat niet nodig is. Een diagnose staat altijd in dienst van de behandeling. Waar mogelijk zien wij diagnostiek niet als eerste fase, maar starten wij direct met de hulp.
 • Wij doen wat nodig is en zijn zeer doelgericht. Hierdoor werken wij efficiënt. Onze 65 behandelaren helpen jaarlijks zo’n 2.500 cliënten.
 • Cliënten hebben bij Molendrift met één behandelaar te maken gedurende het hele traject (intake, diagnostiek, behandeling).
 • Zodra de cliënt aan de beurt is, zijn er geen wachttijden tussen de verschillende stadia in het hulpverleningstraject. Bij een eventuele terugval na beëindiging is er ook geen wachttijd en wordt dezelfde behandelaar weer ingezet.
 • In overleg met de cliënt betrekken wij altijd het systeem, zoals de ouder(s), leraar of werkgever, in de hulpverlening.
 • Wij zijn specialisten op het gebied van zware of complexe gezinsproblematiek en hebben veel ervaring in het vereenvoudigen van zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Molendrift heeft hiervoor Samen1Plan ontwikkeld, dat inmiddels landelijk wordt gebruikt.
 • Meer dan 95% van onze cliënten zal ons bij anderen aanraden, als diegene hulp nodig heeft. Dit staat voor een zeer hoge cliënttevredenheid.
 • Wij hebben uitstekende contacten met vrijwel alle hulpverleningsinstellingen en scholen in Noord Nederland.

 

Wachttijden
De wachttijden verschillen per locatie en per zorglijn. Wij houden echter rekening met de ernst van de problematiek. Als u inschat dat het voor uw patiënt van belang is voorrang te krijgen op de wachtlijst kunt u contact met ons opnemen. Molendrift kijkt dan samen met u naar de mogelijkheden voor uw patiënt. Dit kan directe hulp zijn of overbruggingszorg, of een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsinstelling.

Meer informatie?
Kijk op deze website of neem contact met ons op. Wij wijzen u in het bijzonder op de pagina met aanmeldinstructie voor cliënten en de casusbeschrijvingen.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail