Molendrift hanteert een gedifferentieerd wachtlijstbeleid. Hiermee bedoelen we dat we onderscheid maken naar de aard en ernst van de problematiek. Daarnaast is de wachttijd afhankelijk van het aantal aanmeldingen en van de intensiteit van de lopende trajecten. Hierdoor is de wachttijd voor nieuwe aanmeldingen altijd een inschatting.

Ook zijn wij afhankelijk van de budgetten die zorgverzekeraars en gemeenten beschikbaar stellen. Hierdoor bestaan verschillen op basis van woonplaats en zorgverzekering. Voor alle andere verzekeraars (volwassenen) en gemeenten (kinderen en jongeren) hebben wij voldoende ruimte.

Een indicatie voor de wachttijd per vestiging vindt u hier:

Direct hulp nodig
Soms worden cliënten aangemeld waarbij het gezien de aard van de problematiek van belang is overbrugging te geven op de wachtlijst. Als dit het geval is, wordt in een gesprek met u gekeken naar de mogelijkheden. Dit kan directe hulp of overbruggingszorg zijn of een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsinstelling.

 

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail