Molendrift hanteert een gedifferentieerd wachtlijstbeleid. Hiermee bedoelen we dat we onderscheid maken naar de aard en ernst van de problematiek. Daarnaast is de wachttijd afhankelijk van het aantal aanmeldingen en van de intensiteit van de lopende trajecten. Hierdoor is de wachttijd voor nieuwe aanmeldingen altijd een inschatting.

Een indicatie voor de wachttijd per vestiging vindt u hier:

Let op! De wachttijden voor volwassenen op locaties: Groningen, Uithuizermeeden en Veendam, bedraagt momenteel: 52 weken.

Alleen voor de vestiging Heerenveen is de wachttijd wat korter. Echter, de mogelijkheden om vanuit andere regio’s een beroep te doen op Heerenveen, zijn zeer beperkt.  We proberen wel met alle cliënten die op de wachtlijst staan, telefonisch contact op te nemen om hen te informeren.

Wachtlijstbemiddeling volwassenen

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde 'treeknormen').

Direct hulp nodig

Soms worden cliënten aangemeld waarbij het gezien de aard van de problematiek van belang is overbrugging te geven op de wachtlijst. Als dit het geval is, wordt in een gesprek met u gekeken naar de mogelijkheden. Dit kan directe hulp of overbruggingszorg zijn of een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsinstelling.

Overstappen van zorgverzekering kan aan het einde van het kalenderjaar en bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd en kan ook financieel voordelig zijn. Volg de voorgaande links voor uitleg daarover.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail