Molendrift hanteert een gedifferentieerd wachtlijstbeleid. Hiermee bedoelen we dat we onderscheid maken naar de aard en ernst van de problematiek. Verder wordt de wachttijd bepaald door het aantal aanmeldingen en door de intensiteit van de lopende trajecten. Tenslotte spelen de budgetten een rol die zorgverzekeraars (18+) en gemeenten (18-) beschikbaar stellen. Hierdoor is de wachttijd voor nieuwe aanmeldingen altijd een inschatting.

Soms worden cliënten aangemeld waarbij het gezien de aard van de problematiek van belang is voorrang te geven op de wachtlijst. Als dit het geval is, wordt in een gesprek met u gekeken naar de mogelijkheden. Dit kan directe hulp of overbruggingszorg zijn of een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsinstelling. Volwassen clienten die de wachttijd desalniettemin te lang vinden kunnen contact opnemen met de wachtlijstbemiddeling van hun zorgverzekeraar. Zij hebben de taak voldoende zorg in te kopen om de behandeling binnen 14 weken na aanmelding te kunnen laten starten.

Hieronder vindt u de wachttijd per zorgroute. Indien u niet bekend is welke zorgroute bij uw hulpvraag past, helpen we u graag. Neem gerust contact op met ons secretariaat om informatie te krijgen over uw specifieke situatie.

Specialistische ggz en Basis ggz
De aanmeldingswachttijd is de periode tussen het moment dat u zich aanmeldt en het eerste gesprek. Momenteel bedraagt deze:

  • voor kinderen en jeugd: 16 weken
  • Voor volwassenen: 52 weken

De behandelingswachttijd is de periode tussen datzelfde eerste gesprek en de eerste behandelbijeenkomst. In deze periode vindt het diagnostisch onderzoek plaats.
De behandelingswachttijd in de specialistische ggz bedraagt ca 6 weken. In de basis ggz vindt geen of slechts beknopt diagnostisch onderzoek plaats en is de behandelingswachttijd dus kort

Direct na afronding van het diagnostisch onderzoek start de behandeling. Er is dus geen wachttijd tussen de afronding van het onderzoek en het starten van de behandeling. Soms is geen onderzoek nodig of kan dit in verkorte vorm plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek wordt samen met u besloten hoe het traject eruit zal gaan zien.

Dyslexievergoedingsregeling
De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat Molendrift uw leerlingdossier heeft ontvangen en wanneer na screening blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor de dyslexievergoedingsregeling:
De wachttijd voor de dyslexievergoedingsregeling bedraagt momenteel: 16 weken.

Dit geldt voor de aanmeldingen waarbij alle gegevens vanuit school volledig zijn en voldoen aan de criteria om onderzoek binnen de dyslexievergoedingsregeling te starten.

Direct na afronding van het diagnostisch onderzoek start de behandeling. Er is dus geen wachttijd tussen de afronding van het onderzoek en het starten van de behandeling. Soms is geen onderzoek nodig of kan dit in verkorte vorm plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek wordt samen met u besloten hoe het traject eruit zal gaan zien.

Particuliere zorg

Wanneer u een hulpvraag heeft waarmee u niet door de huisarts of het lokale team verwezen kunt worden voor een vergoed traject, bestaat de mogelijkheid voor particuliere zorg. Een aantal collega’s zijn binnen Molendrift gekoppeld aan particuliere trajecten. Voor particuliere zorg aan jeugdigen en volwassen bedraagt de wachttijd maximaal 12 weken.

 

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail