Molendrift is een omvangrijke hulpverleningsinstelling. Wij bieden hulp bij gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, leerproblemen, problemen met betrekking tot het werk en omgangsproblemen in de ruimste zin van het woord. Een combinatie van deze moeilijkheden kan ook voorkomen. De verschillende terreinen zijn in de dagelijkse praktijk niet altijd van elkaar te scheiden. Onze aanpak kenmerkt zich door zijn persoonlijke benadering. Binnen onze programma’s werken wij actief samen met de cliënt. De hulp die wij bieden is praktisch en richt zich op haalbare doelen. Onze programma’s zijn bewezen effectief. Het resultaat staat voorop.

Doelgroep
Molendrift richt zich op kinderen en pubers, maar ook op jongvolwassenen en hun ouders met problemen in het persoonlijk functioneren. Voorbeelden zijn faalangst en sociale problemen samenhangend met aanlegfactoren als AD(H)D en aan autisme verwante contactstoornissen. Wij behandelen ook kinderen en (jong)volwassenen met dyslexie en andere leerproblemen.

Hulp als het nodig is
Al deze factoren kunnen leiden tot lichte of zware problemen in opleiding, werk, sociaal functioneren of het functioneren als opvoeder thuis. De zwaarte van de problematiek is daarbij niet van direct belang. Het gaat erom dat de cliënt professionele hulp nodig heeft om (weer) zelfstandig te kunnen functioneren.

Concrete hulp in de eigen situatie
De hulp die we bieden, is in beginsel kortdurend, efficiënt en gericht op snel resultaat. In overleg komt de cliënt meestal eens per week of eens per twee weken bij Molendrift. Het gaat ons altijd om het vergroten van het inzicht in eigen handelen en het verbeteren van concrete vaardigheden in de praktijk. We stellen haalbare doelen in de behandeling, gericht op het zelfstandige functioneren van de cliënt.

 

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail