Bij elkaar passen

Molendrift wil graag dat iedereen die hulp nodig heeft, de juiste hulp krijgt. Als u denkt dat Molendrift u kan helpen, als cliënt of verwijzer, kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u graag meer en uitgebreid informatie. Samen kijken we of u bij Molendrift op het juiste adres bent. Zo niet, dan zoeken we met u naar een andere oplossing.

Geen vaste route 
Na aanmelding bij Molendrift volgt de intake. Hierin stellen wij samen met u vast welke vragen u heeft en hoe het hulptraject eruit kan zien. Diagnostisch onderzoek is onderdeel van het hulptraject, op voorwaarde dat dit onderzoek bijdraagt aan een beter inzicht in de problematiek. Een goede diagnose kan helpen in de keuze voor de beste aanpak. Molendrift bespreekt de uitkomsten van het onderzoek met u om te bepalen hoe deze in de behandeling gebruikt kunnen worden. Soms is diagnostiek niet nodig en start de behandeling meteen. De volgorde en route van het hulptraject staan niet vast, maar zijn afgestemd op uw persoonlijke situatie. De hulp die wij bieden, is altijd methodisch en bewezen effectief. U mag van Molendrift resultaat verwachten.

Onderzoek gericht op hulp

Bij Molendrift werken psychologen en orthopedagogen. Wij doen onderzoek en bieden hulp op basis van de vragen van een cliënt. Waar ervaart hij in het dagelijks functioneren de grootste moeilijkheden? In het onderzoek richten we ons op de mogelijke oorzaak van de problematiek. Het onderzoek is praktisch en gericht op het oplossen van die problemen. Wij onderzoeken niet meer dan noodzakelijk is. De uitkomsten van het onderzoek worden altijd met de cliënt besproken, om daarna met gemeenschappelijke instemming in de behandeling te gebruiken.

Ernst en aard van de problemen
Tijdens de intake kunt u vertellen welke problemen u ervaart en in welke situaties u daar het meest last van heeft. Samen met Molendrift bespreekt u of het nodig is om meer te weten te komen over de oorzaak van de problemen. We hebben meer dan 20 jaar ervaring met het stellen van bijvoorbeeld de diagnoses ADD, ADHD, PDD-NOS, angststoornis, dyslexie en dyscalculie. We zijn echter meer geïnteresseerd in het bieden van oplossingen dan in het plakken van etiketten. Diagnostisch onderzoek volgt dan ook alleen als het helpt in de keuze voor de aanpak, welke oplossing de grootste kans op slagen biedt. Hierbij maken we geen onderscheid tussen zware of lichte problemen.

Methodische en praktische aanpak

Een onderzoek bestaat in de regel uit één of meerdere gesprekken, testen en vragenlijsten. Deze methodes zijn wetenschappelijk beproefd en hebben in de praktijk hun nut bewezen. De uitkomst kan van invloed zijn op de keuze voor een behandeling. Molendrift onderscheidt zich door een praktische aanpak. Om een voorbeeld te geven: een kind dat bij ons is aangemeld, heeft problemen op school. Hij heeft met name moeite met spelling, maakt moeilijk vriendjes en wordt ook gepest. Thuis gedraagt hij zich agressief tegen zijn jongere broertje. Los van de diagnose (bijvoorbeeld dyslexie, autisme, ADHD of anders) staat de manier waarop wij de gevolgen kunnen oplossen voorop. De hulp richt zich op die factoren, die het best te beïnvloeden zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van het kind en zijn omgeving. Standaardoplossingen bestaan er niet, standaardbehandelingen dus ook niet. Molendrift beslist samen met u welke behandeling op welke manier wordt ingezet.

Succes van de behandeling
Molendrift biedt alleen behandelingen aan waarvan op grond van wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat ze het beste resultaat geven. Hierin werken we samen met universiteiten en partnerorganisaties. Beproefde methodes en onderzoek zijn echter niet de enige bepalende factor in het succes. Ervaring en inzicht van de behandelaar zijn minstens zo belangrijk. Het meest wezenlijk blijft echter de samenwerking met u, als cliënt. Onderzoek toont aan dat een behandeling alleen slaagt als de doelen van die behandeling samen zijn vastgesteld. Molendrift ziet u als de belangrijkste partner in het hulpverleningsproces. Wij hebben de kennis en ervaring, maar u bepaalt in overleg welke beschikbare hulpmiddelen worden ingezet, waar de hulp zich concreet en praktisch op moet richten.

Opzet van het hulptraject

Intake, onderzoek en behandeling zijn onderdelen van één samenhangend hulptraject. Na aanmelding wordt u op een wachtlijst geplaatst. De tijd tussen het eerste gesprek (de intake) en de start van de behandeling wordt gebruikt voor onderzoek. Soms kan de behandeling meteen starten. In dat geval wordt er dus geen onderzoek verricht. Tijdens de behandeling komt u wekelijks of tweewekelijks bij Molendrift. Molendrift maakt gebruik van opdrachten en methodieken die ook thuis, op school of op het werk ingezet kunnen worden. Concentreren de problemen van een kind zich op school, dan zijn leraren en begeleiders ook een belangrijke partner in de samenwerking.

Direct hulp nodig?
Soms zijn de problemen zo acuut, dat er direct hulp nodig is. Molendrift zal in dat geval de mogelijkheden met u bespreken. Als directe hulp niet mogelijk is, kan Molendrift zorgen voor overbruggingshulp of u doorverwijzen naar een instelling waar u (tijdelijk) wel terecht kunt.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail