Extra inzet
Molendrift werkt sinds 2010 samen met het Ambulatorium van de Rijksuniversiteit  Groningen:  het expertisecentrum  voor diagnostiek, behandeling, training en onderzoek op het gebied van orthopedagogiek en onderwijskunde.  De cirkel is daarmee rond, Molendrift is zelf in 1988 voortgekomen uit de RUG en heeft altijd nauwe banden gehouden met de universiteit.  Via het Ambulatorium selecteert Molendrift studenten, die gedurende een langere periode cliënten op een specifieke vraag  kunnen begeleiden.

Voordelen
Door de extra inzet wordt begeleiding thuis of op school mogelijk gemaakt. Ouders of leerkracht worden ontlast en het oefenen van nieuw gedrag verplaatst zich van de behandelkamer naar het echte leven, op die momenten en plekken waar iemand vastloopt. De student oefent zijn vaardigheden in de praktijk en biedt de behandelend hulpverlener van Molendrift een extra paar ogen. Behandelen is immers geen protocol aflopen, maar samen met een cliënt uitzoeken wat werkt.  Hulpverlener en student houden daarom nauw contact.  De intensieve ondersteuning brengt oplossingen sneller dichterbij, waarmee de hulp effectiever en daarmee goedkoper kan worden uitgevoerd.  Een samenwerking die winst brengt voor alle partijen. 

 [widgetkit id=32]

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail