Accare en Molendrift onderzochten gezamenlijk de eerste ervaringen met het aanbieden van JeugdGGZ vanuit huisartspraktijken en vanuit CJG’s. Beide organisaties spelen een voortrekkersrol in de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van samenwerkend (nabij) hulpverlenen in de regio Groningen.

We doen dit in nauw overleg met de zorgverzekeraars, huisartsen en gemeenten en delen de ontwikkelde kennis met het brede werkveld. Zo presenteerden we onze gezamenlijke ervaringen onlangs bijvoorbeeld ook in Leeuwarden en Heerenveen. Een recent rapport over de ervaringen op dit gebied in 2014, opgedaan op 6 lokaties in Noord Nederland vindt u hier.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail