Vandaag tekenden de 23 Groninger Gemeenten, het Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs in de regio Groningen en zorginstellingen Cedin, Ocrn, Molendrift, RID en Timpaan een convenant dat de kwaliteit van de dyslexiehulp zal verbeteren en op termijn tot een kostenbesparing voor de gemeenten van ca. 40% zal leiden.

Dit is het resultaat van een opdracht die de Groninger Gemeenten aan Molendrift. Deze opdracht is onderdeel van de verbeteringen die de Groninger Gemeenten in de zorg willen doorvoeren nu zij opdrachtgever zijn geworden voor alle jeugdhulp aan jongeren tot 18 jaar.

Een persbericht over de totstandkoming van het convenant vindt u hier. Het convenant dat de nieuwe werkwijze beschrijft vindt u hier.

 fotodyslexieconvenant2016

Op de foto van links naar rechts Peter van Zwol (Timpaan), Frederiec Withaar (Ocrn), Ellen Loykens (Molendrift), Grietje Kalfsbeek (Groninger Gemeenten), Roel Weener (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs regio Groningen), Henk Wilbers (Cedin), Remco Reij (RID). [foto RIGG]

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail