Vrijdag lanceerde een samenwerking van kennisinstellingen, gemeenten en zorgaanbieders de gratis webtoepassing Samen1Plan.nl. Het betreft een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere instanties betrokken zijn.

Initiatiefnemers zijn Molendrift, het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, de Groninger en Friese gemeenten, Accare, GGZ Friesland/Kinnik en Lentis. Na de tool jarenlang als betaald product te hebben aangeboden is het deze partijen gelukt om Samen1Plan gratis beschikbaar te maken voor jonge cliënten en hulpverleners in het hele land!

Ontwikkeld door cliënten en hulpverleners

Samen1Plan is ontwikkeld op de werkvloer van jeugdggz instelling Molendrift. Directeur behandelzaken Ellen Loykens vertelt: “In hulpverleningstrajecten met meerdere betrokken staat een aantal cruciale factoren nogal eens onder druk: Sluiten de doelen voldoende aan op de motivatie van de cliënt, wordt een haalbaar perspectief nagestreefd, worden de problemen in de juiste volgorde aangepakt, is er sprake van één vloeiende lijn in de uitvoering? De betrokken hulpverleners hebben vaak tientallen cliënten, weinig tijd en maken notities in eigen systemen. Hoe kan je dan de hulpverlening daadwerkelijk zo vormgeven dat cliënt centraal staat? Vanuit dat besef ontwikkelden we Samen1Plan”.

Poseermoment51

Achter vlnr: Barbara Fischer (Lentis), Ellen Loykens (Molendrift), Erik Mulder (Accare), Maarten Wetterauw (Molendrift). Voor vlnr: Grietje Kalfsbeek (RIGG), Rutger Hageraats (Nederlands Jeugdinstituut), Yvonne van Mierlo (Movisie), Thea Koster Centrumgemeente Leeuwarden), Anita Zeeman (GGZ Friesland).

Samen1Plan is een reactie op complexiteit

Het initiatief is een reactie op de toenemende complexiteit van de inrichting van de zorg waarbij cliënten te maken kunnen hebben met de zorgverzekeringswet, participatiewet, jeugdwet, Wmo, passend onderwijs en de vele daarbij betrokken partijen. Kees Bakker, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut: “al het beleid richt zich op dezelfde aspecten: cliënt centraal, aansluiten bij diens doelen en mogelijkheden, gericht op zelfstandigheid van de cliënt en diens naaste omgeving en volgens de principes van één gezin één plan. Het werkveld is veelal echter nog productgericht georganiseerd en werkt daardoor slecht samen. Dit product-denken zit zo vast in ons systeem dat zelfs de nieuwe opdrachtgevers als gemeenten en onderwijs veelal weer in de valkuil trappen en de zorg productgericht inkopen. Maar het gaat natuurlijk om de cliënt: Wat heeft die nodig, welke stappen zijn haalbaar, wat bieden jij en ik daarin en hoe stemmen we dat af”.

Weerbarstige praktijk

Het klinkt zo simpel maar de praktijk is weerbarstig, want het werkveld is breed. De jeugdzorg, het maatschappelijk werk, het onderwijs, de politie, de schuldsanering, de woningbouwvereniging, werken alle vanuit hun eigen doelen en structuren. Grietje Kalfsbeek, directeur van het samenwerkingsverband dat namens de 23 groninger gemeenten de jeugdzorg inkoopt: “De bestaande structuren van zorgaanbieders definiëren het werk van de eigen organisatie vanuit het perspectief ‘wat kunnen wij u bieden?’ in plaats van ‘wat heeft u nodig en wat wilt u bereiken?’. Iedere cliënt is anders engebaat bij maximale kwaliteit en resultaat in zijn specifieke situatie. Waar mogelijk met hulp van zijn/haar netwerk in de naaste omgeving. Dat klinkt eenvoudig als een soort van nieuw bewustzijn dat moet ontstaan, maar het is zoveel meer dan dat, want het vereist andere doelen, systemen maar ook bepaalde vaardigheden en aanpassing van werkprocessen.”

Pareltje in de zorg

In de aanloop naar de transformatie van de jeugdhulp en het sociaal domein werd de methodiek landelijk door tientallen organisaties en door duizenden cliënten en hulpverleners gebruikt. Yvonne van Mierlo, bestuurder bij Movisie: “Het succes van Samen1plan, zit in de onderbouwde visie en digitale tool om de transformatiedoelen planmatig te concretiseren binnen het sociaal domein. Movisie en Nji helpen werken graag mee om dit soort praktijkparels te versterken en verspreiden”.

Smeerolie voor de transformatie

Maarten Wetterauw, directeur algemene zaken bij Molendrift, vertelt: "Het barst in de zorg van de regiesystemen, denk aan de oude EKD's, daarin wordt je weet niet wat over clienten geregistreerd, maar wat heeft die daaraan? Goede zorg gaat over doelen, motivatie, vertrouwen en samenwerking. Het daar goed met elkaar over blijven hebben, dat is wat Samen1Plan biedt. Cliënten en hulpverleners werken er graag mee. We zien de eerste regio's 'om' gaan: gemeenten willen niet verzanden in het bouwen van dure ICT systemen, hulpverleners vragen om 1 eenduidigheid in taal, methodiek en werkafspraken. De keuze voor Samen1Plan biedt dit. Omdat we Samen1Plan onderbrachten in een ideëele Stichting en het gratis beschikbaar maakten, hoeven belangen of concurrentie geen belemmering meer te zijn. Op deze manier hopen we de versnippering uit het aanbod te halen en de zorginhoudelijke verbetering te versnellen. Wij zien Samen1Plan echt als smeerolie voor de transformatie van de zorg".

Meer informatie en contact

www.samen1plan.nl
Op twitter: @Samen1Plan
Lees hier over ervaringen van Molendrift met Samen1Plan.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail