Samen met MEE, Subrosa en CMO Stamm ontwikkelde Molendrift een aanpak voor jongeren in de categorie ‘zorgwekkende zorgmijders’. Het betrof jongvolwassen thuiszitters, veelal uit gezinnen met meervoudige en complexe problematiek, met psychiatrische en financiële problemen, zonder perspectief op opleiding of werk. Met 75% van hen bereikten we een beter perspectief. Zij maakten hun opleiding af, of gingen weer een opleiding doen, of kregen (vrijwilligers) werk.

De aanpak kreeg de naam ‘Jongeren aan Zet’. Bijgevoegd rapport beschrijft de context waarbinnen deze ontwikkeling plaatsvond, de werkwijze en de’ lessons learned’. Ook beschrijft het een aantal casussen. Op basis van de onze opgedane ervaringen is een implementatiemodel ontwikkeld dat gemeenten kan ondersteunen bij het implementeren van een soortgelijk programma.

Eindrapport Jongeren aan Zet.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail