Het afgelopen jaar heeft Molendrift hard gewerkt aan een structurele verbetering van de crisisorg voor jeugdigen in de provincie Groningen. We ontwikkelden een aanpak die effectieve crisisinterventies combineert met verbeteradviezen voor de Groninger Jeugdhulp. We deden dat samen met Accare, Elker en Jonx, de partijen waarmee wij het ook gaan uitvoeren. En in goede samenwerking met de Groninger gemeenten, de RIGG en een grote groep betrokken jeugdhulpaanbieders waaronder Cosis, De Gele Hoed, Inter-Psy en OCRN. Vanaf 1 juli is deze nieuwe crisiszorg in werking onder de naam Spoed voor Jeugd Groningen.

Spoed voor Jeugd Groningen is het centrale meldpunt voor de jeugdige in nood. Indien nodig voert Spoed voor Jeugd de eerste crisisinterventies uit. Dit wordt gedaan door een multidisciplinair interventieteam. Het team werkt vanuit een gezamenlijke methodiek en met best bewezen interventies.

Doel is de beste crisis- en spoedzorg voor jeugdigen in de regio Groninger te ontwikkelen. De kwaliteit van crisiszorg moet omhoog en we willen leren. Van casuïstiek en van elkaar, om zo nog beter te worden en uiteindelijk het aantal crisissituaties fors terug te dringen.

Een crisis dient allereerst goed te worden afgehandeld. Daarna doen we onderzoek naar het voortraject. Welke hulp was voorliggend? Welke keuzes zijn gemaakt? En welke juist niet? Waarom? Had dit beter gekund? Antwoorden op deze vragen geven inzicht. En dat inzicht biedt ons de kans om te veranderen, en om te verbeteren. We leren door terug naar de bron te analyseren om de aard van de crisis beter te begrijpen. 'Stroomopwaarts analyseren' noemen we dat. Dat doen we niet alleen met betrokken gemeenten, lokale wijkteams en zorgaanbieders. Ook cliënten en hun ouders/verzorgers doen natuurlijk mee.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail