De avond is onderdeel van de succesvolle refereeravonden die een aantal zorgaanbieders - waaronder Molendrift - gratis aanbiedt. De avonden zijn bedoeld voor zorgprofessionals uit de jeugdhulp, het onderwijs en gemeentelijke organisaties. Lokatie is theater De Nieuwe Kolk in Assen.

Lees meer

'Jongeren aan Zet' is een nieuwe werkwijze die jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs toeleidt naar arbeid en zelfredzaamheid. Het geeft maximaal invulling aan de eigen kracht van de jongere en zijn/haar netwerk, zonder de totstandkoming daarvan te onderschatten. De werkwijze zal vanaf februari voor het eerst toegepast worden in de gemeenten Oldambt en Bellingwedde.

Lees meer

Vrijdag lanceerde een samenwerking van kennisinstellingen, gemeenten en zorgaanbieders de gratis webtoepassing Samen1Plan.nl. Het betreft een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere instanties betrokken zijn.

Lees meer

Pagina 8 van 11

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail