Vandaag tekenden de 23 Groninger Gemeenten, het Samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs in de regio Groningen en zorginstellingen Cedin, Ocrn, Molendrift, RID en Timpaan een convenant dat de kwaliteit van de dyslexiehulp zal verbeteren en op termijn tot een kostenbesparing voor de gemeenten van ca. 40% zal leiden.

Lees meer

Accare en Molendrift onderzochten gezamenlijk de eerste ervaringen met het aanbieden van JeugdGGZ vanuit huisartspraktijken en vanuit CJG’s. Beide organisaties spelen een voortrekkersrol in de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van samenwerkend (nabij) hulpverlenen in de regio Groningen.

Lees meer

Sinds 1 januari 2015 loopt de jeugdGGZ via de gemeenten. De vergoeding van de volwassen GGZ loopt nog via de zorgverzekeraars. Molendrift heeft ook in 2016 weer contracten met alle gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe en met alle zorgverzekeraars. Enkele opmerkingen daarover:

Lees meer

Pagina 9 van 11

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail