Sinds 1 januari 2015 loopt de jeugdGGZ via de gemeenten. De vergoeding van de volwassen GGZ loopt nog via de zorgverzekeraars. Molendrift heeft ook in 2016 weer contracten met alle gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe en met alle zorgverzekeraars. Enkele opmerkingen daarover:

Lees meer

In opdracht van de dienst OCSW van de gemeente Groningen onderzocht Molendrift in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen de praktijkervaringen met de inpassing van de jeugd-GGZ in de Centra voor Jeugd en Gezin.

Lees meer

Jeugdhulp is vanaf 2015 een kostenpost voor gemeenten. Maar als jeugdhulp slim wordt vorm gegeven is deze kostenpost ook een investering met een hoog rendement. Hoe kan jeugdhulp slimmer, beter, goedkoper én met hogere opbrengsten worden uitgevoerd?

Lees meer

Pagina 10 van 12

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail