In opdracht van de dienst OCSW van de gemeente Groningen onderzocht Molendrift in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen de praktijkervaringen met de inpassing van de jeugd-GGZ in de Centra voor Jeugd en Gezin.

Lees meer

Jeugdhulp is vanaf 2015 een kostenpost voor gemeenten. Maar als jeugdhulp slim wordt vorm gegeven is deze kostenpost ook een investering met een hoog rendement. Hoe kan jeugdhulp slimmer, beter, goedkoper én met hogere opbrengsten worden uitgevoerd?

Lees meer

De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een door de afdeling Orthopedagogiek van de RuG met Molendrift georganiseerd symposium. Thema was de ongerustheid over de continuïteit van de zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren met problemen, zoals dyslexie en andere leer- en/of gedragsproblemen, nu die zorg in 2015 overgaat naar de gemeenten. Sprekers kwamen uit de kring van cliënten, zorgprofessionals, opleiding en wetenschap.

Lees meer

Pagina 10 van 11

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail