Evidence Based Practice
Molendrift werkt volgens het principe van Evidence Based Practice. Dit houdt in dat we behandelingen aanbieden waarvan op grond van wetenschappelijk onderzoek het beste resultaat mag worden verwacht. Maar ook ervaring en inzicht van de behandelaar, de beschikbare hulpmiddelen en de voorkeur van de cliënt voor een bepaalde aanpak zijn van belang.

Bewuste keuzes (kunnen) maken
Het gaat er bij deze manier van werken om dat keuzes bewust en expliciet worden gemaakt en goed worden gecommuniceerd met de cliënt. Dit laatste is van belang om de cliënt goed te kunnen motiveren voor gedragsverandering. Uit onderzoek komt naar voren dat een goede motivatie van de cliënt en het gezamenlijk stellen van doelen, belangrijke werkzame factoren zijn in een succesvolle behandeling.

Systematisch werken
Binnen Molendrift wordt dan ook systematisch gewerkt met modellen om de motivatie tot gedragsverandering te bevorderen en met algemene protocollen voor het structureren van de behandeling en het kiezen van behandeldoelen.

Bewezen goede resultaten
Effectonderzoek is structureel ingebed via een meerjarige samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. In de eerste fase van dit onderzoek in 2010 werd de effectiviteit van Molendrift beoordeeld op de zogenoemde schaal van Van Yperen en Veerman (2008). Molendrift scoorde hier op niveau 3, dit is het één na hoogste niveau en een uitzonderlijk goede score.

 

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail