Verschillende stappen
U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw belangen omgaan. Om die reden heeft Molendrift een klachtenprocedure. De procedure volgt verschillende stappen, waarbij het van belang is dat u gehoord wordt en Molendrift met een bevredigende oplossing komt voor uw klachten.

Eerste stap
Het kan voorkomen dat u als cliënt niet tevreden bent over de gang van zaken tijdens uw contacten met Molendrift. Ontevredenheid wordt bij Molendrift serieus genomen. Van klachten kunnen we leren en we kunnen onze hulpverlening waar nodig verbeteren. Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken kunt u zich rechtstreeks wenden tot de onafhankelijke voorzitter van onze klachtencommissie (zie onder 'stap 3'). Wij willen u echter vragen om eerst in overleg te treden met de betrokken behandelaar om samen tot een bevredigende oplossing proberen te komen.

Tweede stap
Komt u er samen met uw hulpverlener niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen aan de directeur behandelzaken: mevr. E. H. M. Loykens, tel: 050-3185142. Zij zal uw klacht vertrouwelijk behandelen en met een voorstel komen voor de verdere afhandeling van uw klacht.

Derde stap
Bent u daarna van mening dat uw klacht onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van Molendrift. Deze commissie bestaat uit drie leden, waarvan er twee niet werkzaam zijn bij Molendrift. De leden hebben verstand van zorg- en hulpverlening. Zij beschikken ook over de nodige wettelijke kennis. U kunt uw klacht per e-mail richten aan de voorzitter van de klachtencommissie mevrouw G. Dam, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief p/a Molendrift, Ubbo Emmiussingel 110, 9711 BK Groningen. De klachtencommissie beoordeelt uw klacht binnen zes weken. Indien het onderzoek om redenen van zorgvuldigheid langer duurt, dan kan de termijn met maximaal 4 weken worden verlengd. De directeur behandelzaken/klachtencommissie laat u dat schriftelijk weten.U wordt op de hoogte gesteld van het oordeel. Ook uw hulpverlener wordt op de hoogte gesteld. De directie van Molendrift deelt binnen een maand na het oordeel, aan u en aan de klachtencommissie schriftelijk mee of er naar aanleiding van het oordeel maatregelen genomen worden en zo ja welke.

Laatste stap
Bent u van mening dat er te weinig met uw klacht is gedaan, dan kunt u een stap verder gaan en gebruik maken van het klachtenreglement van de beroepsvereniging NVO (de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). Op grond van de Wet BIG vallen onze GZ-psychologen onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

%MCEPASTEBIN%

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail