Molendrift kent een vierkoppig management. Drie leden hebben een uitvoerende taak in de hulpverlening, naast hun beleidsmatige werk. Molendrift kiest met opzet voor deze platte structuur. Het garandeert een sterke wisselwerking tussen beleid en uitvoering. De inhoud van het werk bepaalt de manier waarop de hulpverlening wordt georganiseerd.

management md boek uitsnede

Het management (vlnr) bestaat uit:

Ellen Loykens
Nynke Aukes
Yke de Jong
Maarten Wetterauw

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail