Molendrift kent sinds 2007 een Raad van Toezicht. Deze controleert in algemene zin of Molendrift de haar toegekende middelen op doelmatige wijze inzet. Met andere woorden: dat het geld zo effectief mogelijk wordt besteed aan de hulpverlening aan cliënten. Het beleid van Molendrift wordt daarom vastgesteld in goedkeuring van de Raad van Toezicht.

RaadvanToezicht20171106

Van links naar rechts Alexander Minnaert, Janine Kliphuis, Renske Boetje en Martin Kremers.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail