Molendrift kent sinds 2007 een Raad van Toezicht. Deze controleert in algemene zin of Molendrift de haar toegekende middelen op doelmatige wijze inzet. Met andere woorden: dat het geld zo effectief mogelijk wordt besteed aan de hulpverlening aan cliënten. Het beleid van Molendrift wordt daarom vastgesteld in goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail