Martin Kremers werkt in het dagelijks leven als MT lid bij de Omgevingsdienst Groningen. Daarvoor was hij onder andere gedurende 4 jaren werkzaam als wethouder in de gemeente Tynaarlo. Hij had daarbij vooral het sociale domein in portefeuille en was daardoor nauw betrokken bij  de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten.
Ook de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Passend Onderwijs en sport behoorden tot zijn taakvelden. Martin heeft een breed netwerk in Drenthe en is nu voor het CDA nog politiek actief in de Provinciale Staten van Drenthe

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail