Privacyreglement
U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw belangen omgaan. Om die reden heeft Molendrift een privacyreglement. Elke werknemer van Molendrift kent dit reglement en moet zich daaraan houden. De belangrijkste punten staan hieronder beschreven:

Geheimhoudingsplicht
Medewerkers bij Molendrift hebben een geheimhoudingsplicht. Dit geldt voor de manier waarop zij met cliëntgegevens omgaan en voor de manier waarop zij met anderen over cliënten mogen praten.

Inzien en bewaren van dossier
In het belang van een goede hulpverlening is het nodig dat de hulpverleners gegevens van cliënten registreren en aantekeningen maken van gesprekken. Deze gegevens worden bewaard achter gesloten deuren. Alleen degenen die rechtstreeks betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier. In het dossier zitten bijvoorbeeld onderzoeksverslagen en behandelingsverslagen, maar ook brieven van deskundigen die u hebben doorverwezen. Dit dossier blijft bestaan tot 15 jaar na het afsluiten van de behandeling. Daarna wordt het vernietigd.

Toestemming
Wanneer u ouder bent dan 16 jaar, mag Molendrift alleen informatie uit uw dossier verstrekken aan anderen na uw mondelinge of schriftelijke toestemming. Voor cliënten onder de 16 jaar moeten de ouders of wettelijk vertegenwoordigers toestemming hebben gegeven. Hulpverleners van Molendrift mogen alleen met hulpverleners van andere organisaties over uw behandeling praten, als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail