Molendrift biedt hulp aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of hun ouders of begeleiders in hun rol als opvoeder. Voorbeelden van aanmeldingen bij ons zijn:

Begeleiders ervaren een probleem met een cliënt die ongewenst gedrag laat zien. Ze willen graag weten waarom deze cliënt zich zo gedraagt en hoe ze hem of haar het beste kunnen begeleiden.

Iemand met een verstandelijke beperking wil graag iets leren. Hij of zij wil bijvoorbeeld beter leren lezen, een brief leren schrijven, leren minder snel boos te worden, met geld leren rekenen of leren omgaan met angsten zodat hij of zij zelfstandiger kan functioneren.

Ouders willen graag weten hoe ze met moeilijk te begrijpen en te hanteren gedrag van hun kind kunnen omgaan.
Dit zijn maar enkele voorbeelden. Eigenlijk rekenen we alle situaties en problemen die te maken hebben met wonen, werken en leven van mensen met een verstandelijke beperking tot ons werkterrein.

Molendrift: Ubbo Emmiussingel 110 | 9711 BK Groningen | Tel: 050 - 318 51 42 | Fax: 050-312 89 90 | e-Mail